Zajišťování závitů

JAK NA TO:
ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ

 

Každý den používáme výrobky, které obsahují četné závitové spoje. Šroubové spoje patří mezi najčastější používanou formu oddělitelného, ale pevného spojení dvou součástí. 

Ačkoli se vyrábějí v různých tvarech a velikostech, všechny závitové šrouby mají stejný účel: zajistit odolnou sestavu. 

Tento informační materiál Vám poskytne více informací o:

Metodách zajišťování závitů  

Důvodech selhání

Metodách vytvrzovaní anaerobních produktů

ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ: Další informace

Zjistěte všechno, co potřebujete vědět o tématu zajišťování závitů.

Utáhnutí (nezajištěný šroub a matice)

• Šroub se natahuje jako pružina

• Dosažená požadovaná svěrná síla

Zajišťování šroubů a závitových spojů - Lepidla Henkel - Jak šroub a matice fungují.

Udržení svěrné síly:

Svěrná síla nezajištěného šroubu a matice se udržuje pouze třením na hlavě šroubu nebo v závitech. 
Na prevenci uvolňování v případě např. vibrací je potřebný dodatečný zajišťovací prostředek.

Zkouška příčnými rázy ukazuje účinnost různých metod na zajišťování závitů.

Zajišťování šroubů a závitových spojů - Zkouška příčnými rázy ukazuje účinnost metod na zajišťování závitů.

Uvolnění  

Změna napětí na šroubu způsobuje uvolňování, to vede ke snížení svěrné síly. 

Tento efekt je zapříčiněn:

• Sedání – vyhlazení drsnosti povrchu zapříčiněné tlakem.

• Tečení – pružnost materiálu způsobená časem, když zatížení přesahují kompresní sílu materiálu, např. při upínání těsnění.

Pokud pružná kapacita sestavy není adekvátní, např. pokud jsou šrouby příliš tuhé, nebo mají špatnou velikost, ztráta předpětí ve šroubu se nemůže vykompenzovat.

Zajišťování šroubů a závitových spojů - Lepidla Henkel - Uvolňování jako příčina selhání.

Samouvolnění 

Je způsobené dynamickým zatížením, vibracemi nebo změnami teploty. Vzájemné pohyby zvyšují riziko samouvolňování. 

Změny zatížení vedou ke krátkodobé ztrátě tření tam, kde se šroub uvolňuje z matice. Tyto pohyby nakonec vedou k uvolňování závitové sestavy. Samouvolňování se může předcházet pouze s použitím vhodných metod na zajišťování závitů.

Zajišťování šroubů a závitových spojů - Lepidla Henkel - Samouvolňování jako příčina selhání.

Různá teplotní roztažnost 

Různé materiály mají různé koeficienty teplotní roztažnosti. To může vést ke ztrátě předpětí ve šroubu a ke snížení svěrné síly.

Zajišťování šroubů a závitových spojů - Lepidla Henkel - Různá teplotní roztažnost jako důvod selhání.

Koroze 

Vniknutí vody může způsobit v závitech korozi. Ta může mít za následek ztrátu předpětí ve šroubu a značně ztěžuje demontáž.

Zajišťování šroubů a závitových spojů - Lepidla Henkel - Koroze jako příčina selhání.