Upevňování

JAK NA TO: UPEVŇOVÁNÍ

 

Naučte se jak zabezpečit ložiska, pouzdra a válcové součásti ve skříních nebo na hřídelích.

Cílem je dosáhnout maximální schopnost přenosu zatížení a rovnoměrné rozložení napětí a současně eliminovat korozi třením.

Přečtěte si více o:

Typech uložení

Přenosu zatížení

Metodách vytvrzování tekutých upevňovacích produktů

Upevňování: další informace

Zjistěte vše, co potřebujete vědět o upevňování.

Nejběžnější pozitivní hnací sestava je klasický systém pera a drážky. Další pozitivní hnací sestavy zahrnují použití stavěcích šroubů, čepů a drážkovaných hřídelů.

Přenášejí krouticí momenty úměrné stupni mechanického spojení.

Tyto sestavy (kromě drážkovaného hřídele) mají nerovnoměrné rozložení hmoty, což je nerovnováha, která může vést k vibracím při vysokých rychlostech. Všechny pozitivní hnací sestavy umožňují mikro pohyby. To má za následek opotřebení a vznik trhlin (např. z koroze třením), s rizikem vzniku postupného selhání celé sestavy, zejména v dynamicky namáhaných sestavách.

  • Vysoká koncentrace napětí v důsledku "vrubového účinku", který nastává v oblasti spojení. Také trvalé relativní pohyby vedou k abrazivnímu opotřebení obou částí, např. pero a drážka.
  • Nerovnoměrné rozložení hmoty.

K běžným třecím sestavám patří lisované spoje, kuželové spoje a spoje lisované za tepla. Tyto sestavy mohou být velice ekonomické, neexistuje zde nerovnováha při vysokých rychlostech. Dokáží přenášet axiální a torzní namáhání.

  • Omezení dle vlastností materiálu, drsnosti povrchu a provedení, protože se tyto sestavy při přenosu kroutícího momentu spoléhají na tření a uložení s přesahem.
  • Potřebná velmi přísná tolerance, což vede k vysokým výrobním nákladům
  • Kvůli odírání povrchu je demontáž často náročná nebo dokonce nemožná
  • Vysoké napětí v součástech a provozní namáhání může vést k selhání součástí.

Svařované, pájené nebo letované sestavy mají vysokou pevnost, ale celé zatížení přenášejí relativně malé plochy spoje.

Upevňování válcových částí  - Přidání materiálu - upevňování.

•  Spojované materiály musí být slučitelné

•  Zahřátím na vysokou teplotu může dojít k deformaci součásti

•  Teplo může způsobit pnutí a to vede k narušení struktury v oblasti svaru

• Demontáž je většinou nemožná

Přidáním materiálu ve formě tekutých upevňovacích produktů se dosahuje lepeného spoje hřídel - náboj.

  • Vyšší výkon s existujícími konstrukčními a geometrickými řešeními
  • Stejná účinnost s vylepšeným provedením (menší, lehčí, ...)
  • Kromě toho anaerobní  produkty LOCTITE nabízejí další řešení upevňování, lepení kluzných spojů.

 

Porovnání pevnosti (schématické)

Všechny situace, které lze zlepšit lepením.

Retaining of cylindrical parts - Liquid retaining strength comparison