Plošná těsnění

JAK NA TO:
PLOŠNÁ TĚSNĚNÍ


Plošná těsnění brání unikání tekutin nebo plynů vytvářením nepropustných bariér. Aby bylo těsnění úspěšné, musí těsnění zůstat neporušené a bránit únikům dlouhou dobu. Plošné těsnění musí být odolné vůči kapalinám a/nebo plynům a snášet provozní teploty a tlaky, jimž bývá vystaveno.

Klikněte zde a zjistěte více o:

Metodách plošného těsnění

Možných důvodech selhání, část - 1

Možných důvodech selhání, část - 2

Tekutých plošných těsněních a způsobech vytvrzení

PLOŠNÁ TĚSNĚNÍ: Další informace

Naučte se vše, co potřebujete vědět o plošném těsnění.

Tekutá plošná těsnění jsou těsnění "formovaná na místě" (FIP) = Formovaná s použitím tekutého těsniva.

Výhody tekutých plošných těsnění:

Plošná těsnění LOCTITE jsou samostatně formovaná těsnění, která:

• vyplňují všechny spáry, např. nepravidelnosti a nerovnosti povrchu

• poskytují plný kontakt

• po vytvrzení vytvářejí odolné těsnění s přilnutím k oběma povrchům příruby

• zabraňují korozi povrchu příruby

• poskytují vynikající okamžité utěsnění

 

Plošná těsnění k zabránění prosakování - Anaerobní těsnění LOCTITE jsou těsnění s jednoduchým formováním.

Anaerobní těsnění

Pružné těsnění (silikon)

Po nějaké době se kompresní těsnění pod dynamickým zatížením povoluje a snižuje se jeho tloušťka s následným povolením šroubů přírubového spoje, které vede ke vzniku netěsnosti.

Nerovnoměrné a lokalizované napětí může také vzniknout v důsledku montáže s konvenčními těsněními.

Plošná těsnění k zabránění prosakování - Uvolnění a tečení plošného těsnění.

Kompresní plošná těsnění mají pouze omezenou možnost vyrovnat se s nerovnostmi povrchu. Například: stopy po obrábění, vrypy na povrchu, tolerance rovinnosti atd.

Po nějaké době může kompresní síla na těsnění způsobit snížení tloušťky těsnění a/nebo ztrátu pružnosti.

Plošná těsnění k zabránění prosakování - Kompresní plošná těsnění mají pouze omezenou možnost vyrovnat se s nerovnostmi povrchu.

Vytlačení kompresního těsnění může být způsobeno kombinací malé svěrné síly a vibrací nebo vysokého vnitřního tlaku (p1>p0).

Plošná těsnění k zabránění prosakování - Vytlačení kompresního plošného těsnění.

Předpětí  ve šroubech v kombinaci s kompresním těsněním má tendenci způsobovat do určité míry ohýbání příruby v závislosti na tuhosti sestavy a rozteči šroubů. Ohybání se většinou pozoruje na pružných přírubách (plechové kryty).

Ohýbání má za následek nízký tlak nebo dokonce vznik spáry mezi dvěma šrouby.

Plošná těsnění k zabránění prosakování - Předpětí ve šroubu způsobuje ohýbání příruby.

Různá teplotní roztažnost přírub vyrobených z různých materiálů zvyšuje ohýbání přírub.

Deformace má za následek vytvoření spáry a vznik netěsností.

Plošná těsnění k zabránění prosakování - Deformace má za následek vytvoření spáry a vznik netěsností.

a) Zůstávají tekuté, když jsou vystavené působení vzduchu
 

b) Při absenci vzduchu a kontaktu s kovovým povrchem vytvrzují na pevný termosetový plast

Plošná těsnění k zabránění prosakování - Jak vytvrzují anaerobní plošná těsnění LOCTITE.

Silikony LOCTITE vytvrzují pomocí vlhkosti vzduchu, přičemž uvolňují vedlejší produkty a vytvářejí pružný elastomer.

Plošná těsnění k zabránění prosakování - Jak vytvrzují silikonová plošná těsnění LOCTITE.